Kontakt

Ne jemi gjithmonë të gatshëm për objektiva të reja.

Keni ndonjë pyetje?

Kontaktoni

ALSA Albanian Safety Sh.p.k.
ju fton të na shkruani për më shumë informacion.

Rruga Ludovik Saraçi, 4001 Shkodër, Albania

info@alsa.al

NIPT: L86709005A